Obnovitelné zdroje energie :: 27-10-2007 20:22:45

Současný trend v energetické politice prosazuje vyrovnaný "energetický mix" jednotlivých druhů zdrojů.

Současný trend v energetické politice prosazuje vyrovnaný "energetický mix" jednotlivých druhů zdrojů.
Jejich role je přímo závislá jak na hodnocení z hlediska trvale udržitelného rozvoje, tak z hlediska ekonomických ukazatelů. Kromě primárních zdrojů (fosilní paliva, tj. klasické elektrárny, uran, tedy JE Temelín, JE Dukovany), to platí i pro tzv. alternativní zdroje, častěji nazývané jako zdroje obnovitelné. V měřítku existence lidstva a jeho potřeb jde o nevyčerpatelné formy energie Slunce a Země.

Mezi alternativní zdroje patří:

energie vody
geotermální energie
spalování biomasy
energie větru
energie slunečního záření
využití tepelných čerpadel
energie příboje a přílivu oceánů

Požadavek na maximální využívání alternativních zdrojů je i jedním z klíčových bodů energetické politiky Evropské unie. Podle výsledků průzkumu provedeného statistickým úřadem EU Eurostat považuje zvyšování podílu alternativních zdrojů energie na bilanci spotřeby energie za jeden z prioritních úkolů svých vlád 90 % občanů členských zemí.

V přístupové dohodě z Atén z března 2003 se ČR zavázala, že podíl výroby elektrické energie z alternativních zdrojů bude v roce 2010 činit 8 % celkové výroby. Podíl alternativních zdrojů na spotřebě primárních zdrojů se pak k roku 2010 předpokládá 6%. Otázkou dosud zůstává jaké ekonomické podmínky bude třeba splnit, aby se tohoto podílu dosáhlo.

Největší producent elektrické energie v ČR, ČEZ, a s., zvýšil v roce 2004 meziročně výrobu v alternativních zdrojích (vodní elektrárny bez přečerpávání, biomasa, větrná a solární elektrárna) o 97 %.

Zdroj: http://www.alternativni-zdroje.cz/

Komentáře
Doposud žádné příspěvky.

Přidat komentář
Jméno
E-mail (nepovinné)
:: Kometář ::

BoldItalicUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptShadow TextGlow TextFont colorFont FamilyFont SizeFont AlignmentTeletypeHorizontal LineMarqueeQuoteFlash ImageImageE-mail linkhyperlinkList
Zbívá znaků
CAPTCHA
Bezpečnostní kód (opište bezpečností kód uvedený výše)
Heslo (pouze Admin)