Pilotní projekt - Třídění komunálních odpadů ve městě Ledeč nad Sázavou

Přidáno 18-02-2013 22:28:07

V letošním roce pokračuje celoroční pilotní projekt zaměřený na podporu a intenzifikaci třídění využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, kovy, elektroodpady), jehož cílem je ověření možnosti pro větší intenzifikaci sběru využitelných složek KO z domácností na území města Ledeč nad Sázavou.

Tabulka č.1: Charakteristika separovaného sběru:


Tabulka č.2: Průběžné výsledky separovaného sběru v letech 2011 a 2012 :


Z tabulky vyplývá, že produkce odpadu resp. úroveň třídění ve sledované čtyřčlenné domácnosti je na velice dobré úrovni. Porovnáním naměřených hodnot se směrnými hodnotami POH Kraje Vysočina bylo zjištěno, že produkce separovaných odpadů v domácnosti je na úrovni (97,37%) směrných hodnot POH Kraje Vysočina pro rok 2013. Z diskuze nad těmito průběžnými výsledky rovněž vyplynulo, že domácnost pouze výjimečně kupuje balené nápoje tzn. preferuje vodu z vodovodního řádu pro přípravu ovocných šťáv, čajů apod. V případě nákupu balených nápojů pak preferuje obal z PET oproti kompozitním obalů (TETRA PACK) a to z důvodu lepšího následného zpracování a využití těchto odpadních obalů oproti kompozitním obalům. Dále bylo zjištěno, že domácnost uvažuje v letošním roce o pořízení skartovacího zařízení na kancelářský papír, čímž by mohlo dojít k navýšení produkce separovaného papíru. V budoucnu se zvažuje i oddělený sběr bioodpadů, v závislosti na rozvoji systému sběru a nakládání s komunálními odpady městem Ledeč n.S.

Obr.č.1: Ukázka odděleného sběru v domácnosti v roce 2012.

poslat známému :: komentář 0