O OP Životního prostředí

Přidáno 11-09-2007 21:42:36

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 přes 5 miliard euro pro financování ekologických projektů v České republice z evropských fondů. Objemem financí se jedná o druhý největší český operační program. Čerpá 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR.

Jeho cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

Na základě analýzy životního prostředí ČR byly pro období 2007 - 2013 stanoveny následující prioritní osy:

1. ochrana vody,
2. ochrana ovzduší,
3. využití obnovitelných zdrojů energie,
4. řešení problematiky odpadů a starých ekologických zátěží,
5. omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik,
6. zlepšení stavu přírody a krajiny,
7. rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání a osvětu.

Základním znakem prostředků poskytovaných z evropských fondů je nutnost veřejného spolufinancování. Žadatelé mohou z fondů EU získat dotaci až do výše 85 % celkové částky. Další část finančních prostředků může pokrýt Fond a státní rozpočet.

SFŽP patří k nejúspěšnějším subjektům v čerpání prostředků z evropských fondů. V uplynulých dvou letech se nejlépe dařilo využívat evropské peníze v rámci Operačního programu Infrastruktura.

Webové stránky Operačního programu Životní prostředí nabízejí všechny informace a podklady potřebné pro podání úspěšné žádosti o dotace. Naše úsilí se shoduje s vaším přáním: získávat a efektivně využívat dostupné prostředky na projekty, které přispívají ke zlepšování životního prostředí ve všech regionech České republiky.

Operační program Životní prostředí připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí.

http://www.opzp.cz/sekce/45/o-op-zivotni-prostredi//>

poslat známému :: komentář 1